Month: July 2019

เทคนิคการออกกำลังกายด้วยการ Cardio

‘Cardio’ คือ ชื่อเรียกของการออกกำลังกายชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจและปอด ให้นำออกซิเจนมาใช้ในร่างกายได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจให้เป็นจังหวะ รวมทั้งกระตุ้นความดันโลหิต ซึ่งช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นจึงช่วยลดน้ำหนักได้ดีอีกด้วย ‘Cardio’ มีอะไรบ้าง ? การออกกำลังกายแบบ ‘Cardio’ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่… การออกกำลังกายแบบแรงกระแทกต่ำ คือ การออกกำลังกายซึ่งไม่ส่งผลให้เกิดแรงกระแทกมากนัก เช่น… ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน การเดิน พายเรือ เป็นต้น การออกกำลังกายแบบแรงกระแทกสูง คือ การออกกำลังกายอันก่อให้เกิดแรงกระแทกหนัก ได้แก่… วิ่ง กระโดดเชือก เต้นแอโรบิก เป็นต้น และยังมีการออกกำลังกายแบบ ‘Cardio’ อื่น ๆ ที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น เช่น ปีนเขา , เล่นจักรยานผาดโผน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อกับผู้ที่ต้องการออกกำลังกาย นอกจากนี้การเลือกประเภทออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเอง ก็ควรเลือกให้เหมาะกับสภาพร่างกาย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บระยะยาว ประโยชน์ของ ‘Cardio’ ถ้าคุณได้ออกกำลังกายแบบ ‘Cardio’ อย่างเป็นประจำ ไม่หนักเกินไป […]