ตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาล ใกล้บ้าน

การตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นเรื่องสำคัญที่คนเราอย่างน้อยๆ ที่สุดก็ควรมีการตรวจเช็คร่างกายว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือมีสิ่งไหนที่สุ่มเสี่ยงต่อการจะเกิดโรคหรือไม่ การตรวจสุขภาพประจำปีไม่ใช่การตรวจหาโรคแต่เป็นการตรวจเพื่อให้เรารับรู้และป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นเอง ดังนั้นอย่างน้อยๆ ที่สุดใน 1 ปีควรมีโอกาสได้ไปตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลใกล้บ้าน เดินทางสะดวกก็ยังดี ดีกว่าไม่เคยไปตรวจสุขภาพอะไรเลยพอร่างกายป่วยหรือเป็นโรคอะไรขึ้นมากว่าจะรับรู้ได้ก็อาการหนักจนสายเกินแก้ไปเสียแล้ว

การตรวจสุขภาพประจำปีขั้นพื้นฐาน

พื้นฐานของการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไปโดยไม่ได้มีการเฉพาะเจาะจงไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเบื้องต้นแพทย์หรือพยาบาลจะทำการซักประวัติทั่วไปโดยเฉพาะคนที่มีประวัติสุ่มเสี่ยงจกกรณีคนในบ้านหรือญาติพี่น้องมีอาการป่วยประเภทโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน เป็นต้น จากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายด้านอื่นๆ ดังนี้

  • การตรวจร่างกายทั่วไป การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจชีพจรความดันโลหิต ซึ่งการตรวจพื้นฐานเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงอาการป่วยบางอย่างได้ เช่น ตับม้ามโต ภาวะบวม โรคซีด การเต้นของหัวใจผิดปกติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินโรคอ้วน ภาวะเกี่ยวกับความดันโลหิต
  • การตรวจสุขภาพช่องปาก เป็นการตรวจสุขภาพภายในช่องปากว่ามีสภาวะฟันผุ ฟันคุด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
  • การตรวจการได้ยิน เป็นการตรวจเกี่ยวกับสุขภาพทางการได้ยินด้วยการใช้นิ้วมือและนิ้วชี้ถูเบาๆ ห่างจากบริเวณรูหูราว 1 นิ้ว อย่างน้อยปีละครั้ง
  • แบบประเมินสภาวะสุขภาพทั่วไป เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า, โรคหัวใจ หลอดเลือด, การดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ รวมถึงบางคนที่เคยหรือใช่สารเสพติด
  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นการตรวจสำหรับผู้ที่ทำงานหรือบุคคลทั่วไปก็ได้ โดยสามารถตรวจได้ทั้งการเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อตรวจหาเกี่ยวกับวัณโรค โรคปอดบางชนิด การตรวจ CBC หรือการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ซึ่งหากพบว่ามีความสมบูรณ์ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจอะไรมาก
  • การตรวจระดับไขมันในเลือด ผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจทุกๆ 5 ปี เป็นการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจทุกๆ 3 ปี เป็นการประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน
  • การตรวจปัสสาวะ/อุจาระ เป็นการตรวจเพื่อประเมินเกี่ยวกับโรคและอื่นๆ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพประจำปีขั้นพื้นฐานอื่นๆ อีกมากมายตามแต่ว่าใครจะเลือกตรวจอะไรบ้าง ทว่าอย่างน้อยๆ การได้รู้ถึงสุขภาพตัวเองจะช่วยให้การใช้ชีวิตดีมากขึ้น